Activiteiten

19 December '17

Committee presentations

Aanvang: 12:40:00

**English see below**
Lijkt het je leuk om ervaring op te doen met commissiewerk en een actief lid te worden binnen V.C.E. ‘MyST’? Dan komt dat goed uit, want we hebben een aantal commissies die nieuwe leden nodig hebben!

- KCC – De KasControleCommissie: een commissie die zicht houdt op de financiën en de administratie om ervoor te zorgen dat de boekhouding gezond blijft.
- Weekendcommissie – Net zoals een tijdje geleden, willen wij graag een ledenweekend organiseren. Het idee is om dit weer te combineren met een bedrijfsbezoek en er daarna een gezellig weekend van te maken.
- Magazinecommissie – Het MyST Magazine wordt 2 keer per collegejaar uitgebracht met daarin verslagen van afgelopen activiteiten, puzzels, recepten en interviews. Naast alleen stukjes schrijven, kun je er ook je creativiteit in kwijt, want elke editie zijn er een fotocollage en een puzzel die gemaakt moeten worden!
- Lustrumcommissie – Volgend collegejaar zal V.C.E. ‘MyST’ haar 5de jaar ingaan. Dit zal groots gevierd worden met activiteiten door het jaar heen, die georganiseerd zullen worden door de lustrumcommissie.

Lijkt een van deze commissies je wel iets? Op dinsdag 19 december zullen de commissies aan bod komen in serie van presentaties. Dit zal beginnen om 12:40 uur in STO 3.91. Tijdens deze presentaties kun je vragen stellen aan de commissieleden en zal een lid van de commissie vertellen wat zij doen binnen de commissie.
Als je nog vragen hebt, stel ze gerust! Kom langs tijdens een ledenlunch, of stuur een mailtje.

**
Would you like to gain experience with a committee and be an active member within V.C.E. ‘MyST’? This is your chance! There are a few committees that could use a few fresh faces.

- KCC – The finance committee: a committee that keeps check of the finances and the administration to make sure everything is alright.
- Weekendcommittee – Just like a little while ago, we want to organize a MySTweekend in the next academic year. The gist of the weekend is to combine a company visit with a nice weekend.
- Magazinecommittee – The MyST Magazine is published twice every academic year. Within the Magazine there are reports on the past activities, puzzles, recipes and interviews. Besides writing articles, you can put your creativity in it because every edition there is a picture page and a puzzle has to be made.
- Lustrumcommittee – Next academic year V.C.E. ‘MyST’ will celebrate her 5th birthday. This will be celebrated in style with several activities throughout the year. These activities will be organized by the lustrumcommittee.

Would you like to be part of one of these committee? On Thursday 19th of December the committees will all be presenting during the break in STO 3.91. These presentations will start at 12:40 hours. During these presentation you can ask questions to the committee members and they will tell you what it is like to be a member of a committee.
If you have any questions, you can ask them during one of the memberslunches of you can send an email.

20 December '17

Themelunch Christmas

Aanvang: 12:30:00

**English see below**
Kom voor een gezellige Kerst-themalunch tijdens de ledenlunch op 20 december naar de MySTkamer. Wie weet, misschien is de Kerstman wel langs gekomen?
(Vergeet niet je sok op te hangen tussen 6 en 18 december in de MySTkamer!)

**
Come for a nice Christmas themed lunch during the lunchbreak at the 20th of December during the members lunch. Who knows, maybe Santa has passed?!
(Don’t forget to hand up one of your stockings in de MySTkamer between December 6th and 18th!)

08 Januari '18

Workshop ExxonMobil

Aanvang: 15:45:00

**English see below**
Op maandag 8 januari zullen we een workshop bonbons maken volgen met ExxonMobil! De activiteit zal beginnen om 15.45 met een case van Exxonmobil en vervolgens zullen we gezellig samen eten. Hierna zullen wij naar de workshop toe gaan in het centrum van Eindhoven en bonbons en pindarotsjes maken. De werknemers van ExxonMobil gaan natuurlijk mee, dit is dus een mooie kans om informeel te praten over hoe het dagelijks leven van een werknemer van ExxonMobil eruit ziet. De kosten voor de activiteiten bedragen 4 euro en er is een maximaal aantal deelnemers van 25. Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers zal geloot worden tussen alle inschrijvingen, inclusief niet organiserend bestuur. Inschrijven is mogelijk tot en met 28 december door een mail te sturen naar vcemyst@tue.nl, of door een van de bestuursleden een appje te sturen.

**
On Monday the 8th of January we will do a workshop on how to make chocolates with ExxonMobil! The activity will start at 15.45 with a small case study together with ExxonMobil and afterwards we will have a nice dinner together. Then we will go to the workshop and of course the employs of ExxonMobil will come along, which provides a very nice opportunity to have some informal conversations about the everyday life of being a chemical engineer. The activity will cost 4 euros and the maximum amount of participants is 25. In case of over subscription, a draw will take place including the non-organizing board members. Registration for the activity is possible till up to and including the 28th of December by sending a mail to vcemyst@tue.nl, or by sending one of the boardmembers a Whatsapp message.

10 Januari '18

Themedrink New Year

Aanvang: 17:30:00

**English see below**

Op woensdag 10 januari zal de tweede themaborrel van het jaar plaatsvinden. Omdat de jaarwisseling dan net is geweest, en we net vakantie hebben gehad lijkt dit ons een mooi moment om lekker bij te kletsen op deze nieuwjaarsborrel! Je hoeft je niet in te schrijven voor deze activiteit. We hopen je dan te zien!


**
On wednesday 10th of January the second themedrink of the year will take place. Because the turn of the year has just been, and we just had a vacation this would be a nice time to have a chat on this New Year's drink! You don’t have to sign up for this activity. Hope to see you there!

06 Februari '18

G.M.M. 12

Aanvang: 19:00:00

**English see below**

Dinsdag 6 februari zal de twaalfde algemene ledenvergadering der V.C.E. ‘MyST’ plaatsvinden. De ALV begint om 19:00 uur in STC0.02. Tijdens deze ALV zal het bestuur een update geven van de gang van zaken. Uiteraard zal er voor koffie/thee en koekjes gezorgd worden.**

On Tuesday 6th of Februari the twelfth general members meeting of V.C.E. ‘MyST’ will take place. The G.M.M. will start at 19.00 hour in STC.0.02. During this G.G.M. the board will give an update. Of course there will be coffee/tea and cookies.
© 2013 V.C.E. `MyST'. Designed by Zuidstijl. All rights reserved.